توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در استان زنجان در سال ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در استان زنجان در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۶-۱۴ صفحه ۵۶۶ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 2016
تاریخ پایان (ایرانی) 2016
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.