درآمد مصوب سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شهرداری تهران

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل درآمد مصوب سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شهرداری تهران
توضیح

این داده از جدول صفحات ۲۳ تا ۳۸ گزارش بودجه مصوب سال ۱۳۹۰ شهرداری تهران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر شهرداری تهران
سایت ناشر http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=323
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.