درآمد مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل درآمد مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول صفحه ۴۱ تا ۵۸ مربوط به درآمدها و منابع مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر شهرداری تهران
سایت ناشر http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=325
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.