متوسط هزينه و درآمد سالانه يک خانوار شهری و روستايی سال ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط هزينه و درآمد سالانه يک خانوار شهری و روستايی سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۱ در صفحه ۱۸ چكيده نتايج طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوارهای شهری و روستايی سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
  • شهر
  • روستا/ آبادی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.