متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در مراکز استان‌ها طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در مراکز استان‌ها طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1370
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.