تراز پرداخت‌ها - حساب جاری (آمار صادرات و واردات ایران) سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تراز پرداخت‌ها - حساب جاری (آمار صادرات و واردات ایران) سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از جدول صفحه ۱۳، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.