لایحه بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذار در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل لایحه بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذار در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱ در صفحات ۹ تا ۳۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست ۴ (قسمت ۱) - اعتبارات هزينه‌ای دستگاه‌های اجرايی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.