تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل کشور

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل کشور
توضیح

این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر دیوان محاسبات کشور
سایت ناشر http://dmk.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.