تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل کشور

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل کشور
توضیح

این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر دیوان محاسبات کشور
سایت ناشر http://dmk.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.