تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل کشور

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل کشور
توضیح

این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
سایت ناشر http://rc.majlis.ir/fa
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.