لیست جایگاه‌های CNG به تفکیک منطقه‌ای

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل لیست جایگاه‌های CNG به تفکیک منطقه‌ای
توضیح

این داده از سایت رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an HTML table with numbers converted from Farsi to English.