مصرف فرآورده‌های عمده نفتی (بجز مصرف پالایشگاه‌ها) از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ میلیون لیتر

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مصرف فرآورده‌های عمده نفتی (بجز مصرف پالایشگاه‌ها) از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ میلیون لیتر
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل مصرف فرآورده‌های عمده نفتی (بجز مصرف پالایشگاه‌ها) گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.