مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.