مقدار تولید نفت خام از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مقدار تولید نفت خام از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل مقدار تولید نفت خام گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1355
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.