فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۴ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۴ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی
توضیح

این مجموعه داده از جدول شماره ۱۱ در صفحه ۲۳۶ و ۲۳۷ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.