تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۶ برحسب شهری و روستایی و طول مدت ازدواج

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۶ برحسب شهری و روستایی و طول مدت ازدواج
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1386
تاریخ پایان (ایرانی) 1386
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.