صادرات و واردات برق از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل صادرات و واردات برق از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل صادرات و واردات برق گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1377
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.