نرخ مشارکت جهانی نیروی کار برای زنان ۱۵ سال و بیشتر، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ مشارکت جهانی نیروی کار برای زنان ۱۵ سال و بیشتر، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک جهانی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1369
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر بانک جهانی
سایت ناشر http://www.worldbank.org/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an HTML table.