وادرات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل وادرات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۹
توضیح

این داده از صفحه ۲۷، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۸۹، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1389
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.