وادرات کالا به تفکیک گروه های اقتصادی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل وادرات کالا به تفکیک گروه های اقتصادی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
توضیح

این داده از صفحه ۲۹، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۰، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.