وادرات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل وادرات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
توضیح

این داده از صفحه ۲۹، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.