بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش صاردات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۹۱ (بدون احتساب میعانات گازی)

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش صاردات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۹۱ (بدون احتساب میعانات گازی)
توضیح

این داده از صفحه ۱۷، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.