شاخص‌ عمده نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل شاخص‌ عمده نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.