شاخص‌های نیروی كار به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل شاخص‌های نیروی كار به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۶
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1386
تاریخ پایان (ایرانی) 1386
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.