شاخص‌های نیروی كار به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل شاخص‌های نیروی كار به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.