نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۳-۱۷ از صفحه ۶۳۲ تا ۶۳۴ از سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۵ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
  • استان
  • شهر
  • روستا/ آبادی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.