تصوير كلان بودجه استانی ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تصوير كلان بودجه استانی ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۰ صفحه ۳۱۷ تا ۳۱۹ از گزارش قانون بودجه در سال ۱۳۹۸ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.