خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی در سال‌ ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی در سال‌ ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۷ در صفحه ۸۹ خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.