تعداد سینماها و تماشاگران فیلم‌های سینمایی از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۱

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد سینماها و تماشاگران فیلم‌های سینمایی از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۱
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد سینماها و تماشاگران فیلم‌های سینمایی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1348
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.