تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم برحسب استان

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم برحسب استان
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۶-۲۵ در صفحه ۱۱۶ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.