میزان شیوع انواع کودک‌آزاری بین کودکان سنین ۱۱ تا ۱۵ سال شهر نهاوند در سال ۱۳۸۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل میزان شیوع انواع کودک‌آزاری بین کودکان سنین ۱۱ تا ۱۵ سال شهر نهاوند در سال ۱۳۸۴
توضیح

این داده برگرفته از کتاب خشونت علیه کودکان در ایران نوشته سعید مدنی در سال ۱۳۸۹، صفحه ۸۵، جدول ۹ - ۲ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1384
سایت ناشر http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2210071
دامنه جغرافیایی شهرستان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.