تولید فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های كشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تولید فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های كشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تولید فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های كشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1377
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.