شاخص‌های عمده نیروی كار به تفکیک استان در سال ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل شاخص‌های عمده نیروی كار به تفکیک استان در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۲ صفحه ۹ از چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.