نرخ‌های سود بانکی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ‌های سود بانکی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
توضیح

این داده از صفحه ۱۶ جدول ۲، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.